Hållbarhetstänk

Hållbar städning

Vid varje objekt gör vi på Care Group alltid en analys av vilka medel vi bör använda och ser alltid till att använda så lite kemikalier som möjligt utan att försaka kvalitén. Hållbarhetsfrågor har varit viktigt för oss sedan tidigt 90-tal. Varje kund får en sammanställning av vilka medel som används av oss och vilket användningsområde produkten kommer att avse.

Kort beskrivning av några av listorna:

  • Materielbehov Lokalvård – material för den dagliga städningen. Alla kemikalier och allt papper som finns på den listan är miljömärkt. De kemikalier som vi föreslår för användning till våra kunder är oparfymerade. På våra kunders begäran har vi varit tvungna att införa några parfymerade alternativ.
  • Materielbehov Kund – en lista med kundunika material. Speciella artiklar begärda av kunden listas för vår organisations kännedom.

Alla inköp följs upp en (1) gång per kvartal. Speciellt granskas alla inköp av kemikalier och vi följer upp all förbrukning statiskt.

Alla kemikalier som inte är bra för miljön eller personalen finns det separata instruktioner för.

För varje objekt så definieras det om andra kemikalier ska användas och detta dokumenteras i objektspärmen och på Materielbehov kund.

Allergitestat material via vår leverantör av kemikalier så kan vi tillhandahålla allergitestat material om det önskas.

 

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Hans Molin –

STÄNG