Hållbarhetstänk

Hållbar städning

Hållbarhetsfrågor har varit viktigt för oss sedan tidigt 90-tal. Hos samtliga kunder gör vi på Care Group alltid en analys av vilka medel vi bör använda och ser alltid till att använda så lite kemikalier som möjligt utan att försaka kvalitén. Varje kund får en sammanställning av vilka medel som används av oss och vilket användningsområde produkten kommer att avse.

  • Kemikalier och papper som vi använder i vårt arbete och levererar till våra kunder är miljömärkta.
  • Kemikalier som vi använder hos våra kunder är oparfymerade (parfymerade alternativ finns självklart att tillgå om kunde så önskar).
  • En lista med kundunika material upprättas för varje ny kunds trygghet och för vår organisations kännedom.
  • Alla inköp följs upp en gång per kvartal. Speciellt granskas alla inköp av kemikalier och vi följer upp all förbrukningsstatistik med kunden.
  • Alla kemikalier av känslig natur finns separata instruktioner samt utbildning får vår personal innan användning.
  • För varje ny kund definieras vilka kemikalier som ska användas. Detta dokumenteras i en pärm som finns tillgänglig i utrymme där städutrustning förvaras.

 

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Hans Molin –

STÄNG