Om Care Group

Care Group är ett städföretag i Stockholm & Göteborg som erbjuder städhjälp till företag och privatpersoner. Care Group grundades 2005 och har sedan dess jobbat med kontorsstädning, fönsterputsning, hemstädning, byggstädning och flyttstädning åt kunder i Stockholm & Göteborg.

Städföretag
Stockholm & Göteborg

Vi är ett städföretag som värderar trygghet hos våra kunder och erbjuder därför alltid en 100% nöjd-kund-garanti. Städning är ett förtroendeuppdrag som vi tar på största allvar. Våra kunder har alltid en dedikerad arbetsledare från oss och utbildad personal som har kunskap om våra kunders behov.

Om du är i behov av ett städföretag i Stockholm eller Göteborg så tveka inte att kontakta oss för ett möte och en kostnadsfri besiktning av era lokaler för offert!

Noggranna kontroller

Care Group är en städfirma i Stockholm där vi själva kontrollerar kvalitetsnivån på våra städtjänster. Våra kontroller sker genom stickprover för att vi ska kunna erbjuda städning av högsta kvalitet. Utformningen och rutinerna för användandet ingår som en del i de instruktioner som vi tar fram enligt vår kvalitetsplan. Vår städfirma erbjuder alltid kunden att närvara vid genomförandet av stickproven. I linje med vårt fokus på kvalitet har vi även riktlinjer för hållbarhet och personal.

 • Stickproven ska utföras på slumpmässigt valda utrymmen hos kunden.
 • Kontrollerna görs i nära anslutning till utförd städning.
 • Samtliga städområden kontrolleras i sin helhet en gång per månad.

För att få mer information om hur vi arbetar med kvalitetskontroller, hör av dig till Christina Filippopolous – christina@caregroup.se08-829 829

Kontraktstid

När vi på Care Group utför städning i Stockholm hos en kund handlar det om att bygga en långvarig relation, oavsett om det gällerflyttstädningeller kontorsstädning. Vi kommer aldrig teckna långa avtal utan att ha haft en möjlighet att lära känna varandra. Vi erbjuder därför alltid våra kunder flexibla kontrakt med en månads ”testperiod” för att ni ska känna er trygga med vår städning. Efter perioden utvärderar vi tillsammans samarbetet och ser om något behöver förändras.

För oss är det viktigt att våra kunder i Stockholmsregionen blir nöjda med vår städning. Samtliga kontrakt tecknas i enlighet med de bestämmelser som utarbetats av Almega Serviceentreprenörerna.

För att få mer information om kontraktsfrågor eller andra kundrelaterade frågor, hör av dig till Karl-Johan Molin – karl-johan@caregroup.se08-829 829

Personalpolicy

Experter på städning i Stockholm

Att vara anställd hos Care Group innebär att man har en viktig roll i företagets utveckling. För att kunna ge våra kunder bästa service behöver vi motiverade och engagerade medarbetare med kompetens och en vilja att ta ansvar.

Våra medarbetare skall:

 • Känna delaktighet.
 • Ha rätt kompetens för sitt arbete.
 • Känna att ledarskapet är aktivt och engagerat.
 • Att de arbetar i en god och trygg arbetsmiljö.
 • Känna ansvar och ha ett etiskt förhållande till sitt arbete.

För att nå dit har vi i företaget satsat på introduktionsprogram och utbildning av vår personal.

För att känna delaktighet

 • Vi genomför planeringssamtal och platsträffar med personalen.
 • Delegerar befogenheter och ansvar så långt som möjligt.

För att ha rätt kompetens

 • Genomför vi introduktions- grund- och vidareutbildning enligt vår utbildningsplan

För att känna samverkan

 • Ta initiativ till kommunikation med våra kunder.
 • Samarbeta mellan våra enheter.
 • Samverka med de fackliga organisationerna.

För ett bra ledarskap

 • Arbeta med delegering och fortlöpande följa upp våra resultat.
 • Genomföra regelbundna planeringssamtal och arbetsplatsträffar.

Arbetsmiljö

 • Med systematiskt arbetsmiljöarbete skall vi undvika ohälsa och olycksfall.

Alla medarbetare skall ha ansvar och en etisk grundsyn

 • I vår verksamhet skall vi ge verktyg för att vi skall kunna visa miljöhänsyn i arbetet.
 • Gentemot våra kunder ska vi vara trovärdiga och pålitliga.

För frågor kring personalpolicy eller hur du kan bli en del av Care Group, hör av dig till Karl-Johan Molin – karl-johan@caregroup.se08-829 829