Personalpolicy

Experter på städning i Stockholm

Att vara anställd hos Care Group innebär att man har en viktig roll i företagets utveckling. För att kunna ge våra kunder bästa service behöver vi motiverade och engagerade medarbetare med kompetens och en vilja att ta ansvar.

Våra medarbetare skall:

 • Känna delaktighet.
 • Ha rätt kompetens för sitt arbete.
 • Känna att ledarskapet är aktivt och engagerat.
 • Att de arbetar i en god och trygg arbetsmiljö.
 • Känna ansvar och ha ett etiskt förhållande till sitt arbete.

För att nå dit har vi i företaget satsat på introduktionsprogram och utbildning av vår personal.

För att känna delaktighet

 • Vi genomför planeringssamtal och platsträffar med personalen.
 • Delegerar befogenheter och ansvar så långt som möjligt.

För att ha rätt kompetens

 • Genomför vi introduktions- grund- och vidareutbildning enligt vår utbildningsplan

För att känna samverkan

 • Ta initiativ till kommunikation med våra kunder.
 • Samarbeta mellan våra enheter.
 • Samverka med de fackliga organisationerna.

För ett bra ledarskap

 • Arbeta med delegering och fortlöpande följa upp våra resultat.
 • Genomföra regelbundna planeringssamtal och arbetsplatsträffar.

Arbetsmiljö

 • Med systematiskt arbetsmiljöarbete skall vi undvika ohälsa och olycksfall.

Alla medarbetare skall ha ansvar och en etisk grundsyn

 • I vår verksamhet skall vi ge verktyg för att vi skall kunna visa miljöhänsyn i arbetet.
 • Gentemot våra kunder ska vi vara trovärdiga och pålitliga.

 

För frågor kring personalpolicy eller hur du kan bli en del av Care Group, hör av dig till Hans Molin – , 08-829 829

STÄNG