Noggranna kontroller

Städhjälp av högsta kvalitet

Care Group är en städfirma i Stockholm där vi själva kontrollerar kvalitetsnivån av våra städtjänster. Våra kontroller sker genom stickprover för att vi ska kunna erbjuda städning av högsta kvalitet. Utformningen och rutinerna för användandet ingår som en del i de instruktioner som vi tar fram enligt vår kvalitetsplan. Vår städfirma erbjuder alltid kunden att närvara vid genomförandet av stickproven. I linje med vårt fokus på kvalitet har vi även riktlinjer för hållbarhet och personal.

  • Stickproven ska utföras av slumpmässigt valda utrymmen i lokalspecifikationen.
  • Kontrollerna görs i nära anslutning till utförd städning.
  • Samtliga städområden kontrolleras en (1) gång per månad. Med städområde avses ett begränsat arbetsområde för en eller flera städare.
  • På varje städområde ska minst 20% av lokalerna enligt lokalspecifikationen kontrolleras.

För att få mer information om hur vi arbetar med kvalitetskontroller, hör av dig till Christina Filippopolous – , 08-829 829

STÄNG