Tillbaka till nyheterna

Noggranna kontroller

Av Author den

Vi kontrollerar själv kvalitetsnivån genom stickprover. Utformningen av dessa samt rutiner för användandet ingår som en del i de instruktioner som vi tar fram enligt vår kvalitetsplan. Kunden skall ges tillfälle att närvara vid genomförandet av stickproven. Stickproven skall utföras av slumpmässigt valda utrymmen i lokalspecifikationen. Kontrollerna görs i nära anslutning till utförd städning. Samtliga städ områden kontrolleras en(1) gång per månad. Med städ område avses ett begränsat arbetsområde för en eller flera städare. På varje städområde skall minst 20% av lokalerna enligt lokalspecifikationen kontrolleras.

STÄNG