Metoder och utrustning

Städmetod

Vi använder IDERA-metoden för att genomföra städningen med veckostädningar och tillsynsstädningar.

Städsystem och miljöpåverkan

Vi eftersträvar att använda så lite miljöpåverkande städmetoder som möjligt och använder microfibersystem där så är möjligt, kompletterad med färdigpreparerade moppsystem (vatten och miljögodkända kem). Rena moppar och torkdukar används för varje nytt städmoment. Ur ergonomisk och arbetsmiljösynpunkt använder vi alltid utrustning som uppfyller uppsatta krav för våra anställdas trygghet.

Städmaskiner

Vi använder kombiskurmaskiner av fabrikat Taski. Till våra kombimaskiner används Steinfix 60 (märkt ”Bra miljöval”) alternativt med en svagt doserad alkalisk Steinfix 40 för att motverka överfettning. Dammsugare använder vi Nilfisk senaste högpresterande modeller.

Vissa andra kemikalier använder vi vid speciella rengöringar och saneringar (specialstädningar) men dessa har den ordinarie personalen ej normalt tillgång till detta för att minimera risken att vi använder för starka medel i städningen. I övrigt försöker vi att använda så få kemikalier som möjligt och de som vi använder skall vara godkända av kunden.

Daglig städning av golv

För hårda golv används i första hand torra städmetoder kombinerat med avfläckning. Moppar av syntetiskt material och med elektrostatisk effekt ger god dammreduktion. Mikrofiber/moppar och trasor har god rengörande effekt med enbart vatten. När torra metoden inte räcker till och golv och övriga ytor måste rengöras på grund av hård nedsmutsning används fuktig metod. Det är viktigt att mopparna är rena och moppar skall bytas ofta. Vid fuktmoppning bör golvet först rengöras med torr metod för dammreduktion. Moppar tvättas vid lägst 60 C. Vid tvätt kan fibermoppar impregneras med vax eller rengöringskemikalie och användas lätt fuktade direkt efter tvätt.

Microfibermoppar och dukar förfuktas från tvättprocessen och förvaras i speciella lådor på städvagnen. Dammsugning kan användas som ett alternativ till moppning eller till textila golv. Dammsugare skall ha microfilter. Dammsugning bör begränsas vid pågående verksamhet.

Periodiskt underhåll av golv

Skötselbehovet utgår ifrån golvets status vid avtalets ingående. Nivån utifrån en nollställning med grundbehandling bibehålls med regelmässig städning med kombimaskin. Linoliumgolv behandlas med spraypoleringar som periodiskt underhåll. Polermaskin väljs efter respektive skötselsystem. Högre varv på polish medan lägre varv är lämpligt på vax och olja. Plastgolv, torrpoleras, terazzogolv rengöres och behandlas med Steinfix 60, terazzorent eller stentvål. Keramiska golv som är glaserade rengöres med ett neutralt all-rengöringsmedel. Övriga keramiska golv med Steinfix eller natursåpa. Det periodiska underhållets frekvens beror naturligtvis på slitaget och understöd med kombimaskin. Om behov uppstår kan ytskurning behövas ske samt en ny ytbehandling.

Torrpolering

Plastgolv torrpoleras med singelskurmaskin mellan 100 – 1000 varv/minut. Torrmoppa golv samt tvätta med neutralt allrent, därefter torrpolering.

Spraypolering

Linoliumgolv behandlade med polish högvarvspoleras. Torrmoppa golv samt tvätta med neutralt allrent, därefter spraypolering.

Grundbehandling

Skurning av golv med singelskurmaskin, sug upp med våtsug, skölj noga och kontrollera PH-värdet. Fukttorka golvet med rent kallt vatten. Därefter torrslipas golvet för att ta bort eventuella resningar och för att undvika att golvet suger upp polishen ojämnt. När golvet är ordentligt torrt läggs polish med polishmopp.

 

För att få mer information om hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, hör av dig till Hans Molin –

STÄNG